همکاری با ما

ما در لیمبا یک خانواده ی حرفه ای و خلاق هستیم.

ما معتقدیم اگر خوب باشید، خوبی خود در جستجوی شما می آید و انسان های خوب در مسیرتان قرار می گیرند.

لیمبا به دنبال آفرینش فرصت های تازه برای همه ی کسانی است که می خواهند در کنار کسانی کار و رشد  کنند که سالهاست در تخصص خود بهترین اند و کار برای آن ها فراتر از تنها خلق یک محصول است.

فضایی که در آن محدودیتی برای ایده های تازه، خلاقیت و بهتر شدن در هیچ زمینه ای وجود ندارد.

شما هم می توانید عضو خانواده لیمبا شوید.

در صورتی که شما درزمینه هایی مانند طراحی داخلی، نجاری، رنگ کاری، کابینت سازی و… یا هر حوزه ی دیگری که گمان می کنید می تواند شما را با خانواده ی لیمبا همراه کند، مهارت دارید، رزومه کاری خود را برای ما ارسال کنید.

ما مشتاقانه منتظر آشنایی با شما هستیم و دراولین فرصت آن را بررسی می کنیم و نتیجه، هرآنچه باشد، اینکه توسط شما برای همکاری انتخاب شده ایم، برایمان بسیار ارزشمند خواهد بود.